Iron & Steel making

Gerard Poland
Zie tekst bij bestuur.

Bart Prins
Ik woon met vrouw en drie kinderen in Hoorn (NH). Ik ben van oorsprong chemisch ingenieur maar wegens de slechte arbeidsmarkt van half jaren '90 ben ik me via een softwareburo in het IT-vak gaan bekwamen. In 1998 ben ik als ingehuurde IT-er bij Hoogovens terecht gekomen bij de Oxystaalfabriek. Alhoewel de klus slechts een maand of zes zou duren was ik er na vijf jaar nog steeds en in 2003 ben ik in dienst van Corus gekomen met als werkplek de Direct Sheet Plant. Omdat ik met mijn technische achtergrond maar weinig inzicht had in hoe een bedrijf op grotere lijnen functioneert heb ik besloten om mezelf kandidaat te stellen voor de OR Manufacturing. Wegens het goede VHP resultaat bij de verkiezingen van 2008 heeft dit inderdaad geresulteerd in een OR zetel.
En van de eerste klussen was de -800 reductie waardoor het begin van mijn OR deelname niet bepaald saai en gladjes verliep. Inmiddels heb ik al veel geleerd op OR gebied, en een van die dingen is dat ik weet dat er nog vl meer te leren valt!

Bert van Hooff
Zie tekst bij bestuur.

Rolling & Coating

Alex Bontje

Bert Oortgijsen

Hans Hellingman

Functions

Jan van Laar
Na mijn studie Informatica sinds 1991 in dienst bij eerst de Accountantsdienst (afdeling IT-audit) waarbij ik kennis heb mogen maken met “Buizen” in Oosterhout en Aldel in Delfzijl, vervolgens ruim een jaar bij Aluminium in Duffel, Belgi aan een SAP-project gewerkt en sinds 1998 bij het Pensioenfonds werkzaam aan diverse IT-projecten en aansluitend beheer. De combinatie van Finance en IT vanuit de gebruikerskant bevalt mij prima.
Vooral in een conjunctuur-gevoelig bedrijf vind ik belangenverenigingen en medezeggenschap van groot belang. Begin jaren negentig ben ik lid van VHP geworden.
Na de geslaagde algemene OR- campagne van 2008 ben ik lid van de OR van Corus Services Nederland geworden en daaruit ook lid van de Centrale OR.
Getrouwd met Monique en we wonen met onze 2 kinderen in Assendelft.
In “Real Altos Hornos” speel ik samen met collega’s van o.a. CIS en CT zaalvoetbalcompetitie.

Jan Keeren

Michel de Jong
Na 9 jaar als belastingadviseur werkzaam te zijn geweest bij een Big Four accountants- en belastingadvieskantoor aan de Zuidas van Amsterdam, ben ik sinds 2 augustus 2010 werkzaam als Senior Tax Advisor Directe Belastingen (Vennootschapsbelasting en, op ad hoc basis, Loonbelasting) bij de afdeling Taxation van Tata Steel Nederland Services BV. In mijn functie houd ik mij hoofdzakelijk bezig met optimalisatie van de Nederlandse en Europese belastingpositie van Tata Steel, belastingadvisering, tax planning, transfer pricing en tax compliance werkzaamheden.
Sinds 2013 ben ik lid van de ondernemingsraad van waaruit ik de belangen van onze achterban zo goed als mogelijk tracht te behartigen. Begin 2014 ben ik lid geworden van de VHP omdat de VHP mij qua doelgroep en inhoud aanspreekt maar bovenal omdat de VHP openlijk de mogelijkheid biedt om mee te denken, mee te stemmen en te ondersteunen bij de CAO-onderhandelingen en de toekomstontwikkelingen van deze unieke onderneming.
In 2010 ben ik getrouwd met mijn lieve vrouw Leonie. Wij zijn woonachtig in Beverwijk en hebben twee prachtige zoontjes genaamd Esai en Eloi.

Frans Clasener

George Spoor

Martin Greineder

20170412085644Teun Horstman

Engineering

Peter Remijn
Ik werk alweer vele jaren met plezier bij CRD&T in IJmuiden waar ik schadeonderzoek doe aan o.a. installaties, hijsgereedschappen, gebouwen en gasleidingen. Het is heel gevarieerd werk en elke dag is weer anders. Ik ben nu zo'n 5 jaar lid van de OR Corus Technology, nu twee jaar secretaris en sinds een jaar ook lid van de COR. In 1997 ben ik na een studie Materiaalkunde begonnen bij dit bedrijf, maar dan aan de British Steel kant. Na de fusie ben ik in Nederland komen werken en heb de ervaring van de "overkant" meegenomen en met veel genoegen de discussies van beide kanten kunnen vergelijken. Ik vind dat een constructieve maar kritische houding belangrijk is, zeker in het overleg maar ook voor de vakverenigingen. Vandaar dat ik al snel uitkwam bij de VHP.
De reden om actief te worden bij de vakvereniging SIMA in mijn tijd in Engeland en daarna bij de VHP is dat in mijn ogen de jongeren te weinig vertegenwoordigd worden en als je zelf niets doet, je dit alleen maar in stand houdt. Ondanks dat mijn jonge jaren al wat achter mij liggen, vraag ik nog altijd aandacht voor deze groep om ze te betrekken bij het overleg en de vakverenigingen.

Edger Bosker

Jan Kerssens

TSP

Hans Dommershuijzen

TSNT BV

Jaap van Eenennaam
Zie tekst bij bestuur.

Dorinda van der Linden
Na ervaringen uit het verleden weet ik hoe belangrijk het is dat er een vakvereniging is die de belangen van het werkende personeel behartigt. VHP doet dat op nette wijze en geheel in lijn met mijn ideen en visie. Als OR-lid kan ik daar mijn eigen steentje aan bijdragen, door deelname in de commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Vanuit die commissie en vanuit de OR als geheel doen we ons best om de belangen van het personeel en de organisatie te behartigen. En dat is door de overnames van afgelopen jaren niet altijd even makkelijk en zelfs complex te noemen, maar wel bevredigend als er resultaten worden geboekt.

Carel ten Horn

Johan Wullink
Ik werk sinds 1989 als researcher bij wat nu TATA Steel R&D heet met als specialisme contactloze meettechnieken en niet-destructief onderzoek op basis van infraroodstraling. Mijn grootste hobby is hardlopen en gelukkig is er bij TATA een actieve club, de "TATA Runners", die deelneemt aan diverse hardloopevenementen in de regio Ik vind het belangrijk dat er een sterke vakbeweging is binnen het staalbedrijf IJmuiden die zich meer richt op de belangen van jongeren en kantoordienstpersoneel en die rekening houdt met een zekere keuzevrijheid van het personeel. Ondanks accentverschillen zullen de vakverenigingen in IJmuiden zoveel mogelijk een gezamenlijk standpunt in moeten nemen om de belangen van de werknemers te behartigen in een bedrijf dat steeds verder internationaliseert en waarbij de beslissingen geografisch dus ook steeds verder weg worden genomen. Daarom ben ik lid van de VHP TATA Steel en sinds 2009 ben ik lid van de OR van TSNT bv. Ik beveel alle collega’s aan lid van de VHP TATA Steel te worden. Je ondersteunt de belangen van je collega's en van jezelf!